SUTEE TANKERS NEWS & UPDATE

“สุธี แท็งเกอร์ฯ” ร่วมทาบุญ

ในเช้าวันอาสาฬหบูชา ชาวสุธี แท็งเกอร์ฯ นาทีมโดย คุณภานุมาส ธนาธรศิริยุทธ์(ผู้จัดการทั่วไป) พร้อมใจร่วมกันทาบุญ ถวายสังฆทานและต้นเทียน ในช่วงเช้า ณ วัดชากลูกหญ้า อาเภอเมืองจังหวัดระยอง

news_image