SUTEE TANKERS NEWS & UPDATE

STT Newsletter Vol.02

กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรัก ในช่วงเวลาที่สภาพอากศแปรปรวน เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว เดี๋ยวฝนแบบนี้ ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงกันด้วยนะคะ

news_image